Karta autorizované osoby (ČKAIT):

Autorizace: 0100902
Jméno: Ing. Luboš Beták
Adresa: Borová 134, 386 01 Strakonice IV.
E-mail: info@stavinzenyring.cz
Web: www.stavinzenyring.cz
Obor 1: IP00 - pozemní stavby
Obor 2: IV00 - stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

I = autorizovaný inženýr, Zdroj: ČKAIT