Stavební inženýring projekty, realizace, stavby, inženýrská a poradenská činnost

Stavební inženýr, stav inženýring, autorizovaný inženýr - Ing. Luboš BetákMožnosti: Tisk.

Vítejte na stránkách

STAV inženýring - soukromého podnikatele Ing. Luboše Betáka.

Jsem členem České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), která působí na českém stavebním trhu a zaštiťuje nejlepší odborníky ze stavební praxe.

V rámci svého více jak 30-letého působení jsem prošel řadou stavebních profesí a firem a ty nejhodnotnější zkušenosti s projektováním i realizací staveb využívám pro Vaše plány a představy.

Od roku 1992 byly moje aktivity zaměřeny na projektovou činnost ve výstavbě, výkon funkce technického dozoru investora a supervizora i na vlastní realizace staveb na klíč ve funkci vedoucího stavby.

Jsem schopen pro Vás zajistit realizaci stavby od prvotní studie přes vypracování projektové dokumentace, oznámení E.I.A., vyřízení územního povolení a stavebního povolení, vlastní realizaci stavby až po kolaudaci a předání na klíč, případně vedení stavby z pozice technického dozoru jako zástupce investora.

Řada z Vás již má konkrétní zkušenosti, jak s našimi projekty, tak i s realizací stavby.

Propojení STAV inženýringu spolu s dalšími specialisty pro Vás znamená následující výhody: